Политиката за поверителност

Уважаеми клиенти,

Вашето право на уединение е важно за Митин и Митин ООД и ние приемаме много сериозно нашата отговорност по отношение на сигурността на Вашата лична информация.

Ние сме отдадени на запазването на Вашата лична информация и предлагане на прозрачност относно информацията, която събираме за Вас и какво правим с нея.

За да отразим най-новите промени в закона за защита на данните и нашата отдаденост на прозрачността, ние обновихме нашата Политика за поверителност. Ако искате да научите повече, запознайте се с нашата Политиката за поверителност.

Въведение

Фирма Митин и Митин ООД е поела ангажимент да защитава неприкосновеността на личния живот на потребителите и приема много сериозно своята отговорност по отношение на защитата на техните данни. Ние ще поясним по ясен и прозрачен начин каква информация събираме и какво ще правим с тази информация.

Тези Правила поясняват следното:

 • Какви лични данни събираме и обработваме за Вас във връзка с взаимоотношенията Ви с нас като клиент и в резултат на това, че използвате нашия уебсайт, мобилни приложения и онлайн услуги;
 • Откъде получаваме данните;
 • Какво правим с тези данни;
 • Как съхраняваме данните;
 • На кого прехвърляме/пред кого разкриваме данните;
 • Как се отнасяме с правата Ви за защита на данни;
 • И как спазваме правилата за защита на данните.

сички лични данни се събират и обработват в съответствие със законите за защита на данните на Република България и на Европейския съюз.

Администратор на данни

Фирма Митин и Митин ООД (наричан “ние”, “нас”, “нашия” или “Unique” в настоящите правила) се отнася в тези правила основно до Митин и Митин.

Фирма Митин и Митин е “администратор на данните” за цялата лична информация, която се събира и използва относно клиентите на www.uniquebg.com за целите на [Българския закон за защита на данните от 2018 г.]. Митин и Митин ООД е регистрирана в Република България под номер ЕИК113584741 и има седалище в гр. София, ул. „Кукуряк“ № 23

Какви лични данни събираме

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, данни за контакт, референтен номер на резервация, данни за плащане и информация относно достъпа Ви до нашия уебсайт.

Възможно е да събираме Ваши лични данни, когато поръчвате наш продукт (директно или индиректно чрез нашите доверени партньори), създавате акаунт в www.uniquebg.com , използвате нашия уебсайт и/или приложение и други уебсайтове, достъпни чрез нашия уебсайт и/или приложение, участвате в анкета или конкурс, или когато се свързвате с нас.

По-специално възможно е да събираме следните категории информация:

 • Име, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер, номера и данни от паспорт или от друг валиден документ за самоличност, данни от кредитна/дебитна карта или други данни за плащане;
 • Информация относно закупените от Вас продукти и услуги на наши доверени партньори;
 • Информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт и/или приложение;
 • Съобщенията, които ни изпращате или адресирате до нас чрез писма, имейли, чат, обаждания и социални медии.
 • Местоположението, в това число географското местоположение в реално време на Вашия компютър или устройство чрез GPS, Bluetooth и Вашия IP адрес, заедно с местоположенията на източници на Wi-Fi интернет и на телекомуникационни клетки, въз основа на масово потребление, в случай че използвате характеристики, базирани на местоположение, и включите настройките на Вашето устройство и компютър за определяне на местоположението.

Ние ще обработваме подобни данни, единствено ако сте дали изрично съгласие за това или ако това е необходимо или ако съзнателно сте оповестили тези данни.

С каква цел използваме личните Ви данни, защо и за какъв период от време

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

 • Предоставяне на поръчани от Вас продукти и услуги: използваме данните Ви, за да извършим услуги или продукти, които сте поръчали;
 • Свързване с Вас в случай на не наличност на продукта/продуктите, които сте поръчали или отмяна на поръчката: изпращаме Ви съобщения за услугите/продуктите, които сте поръчали, и за всички промени в тези услуги/продукти. Тези съобщения не са създадени с маркетингова цел и Вие не можете да се отпишете от тях;
 • Потвърждаване/преглеждане на данни от кредитна или друг вид карта за разплащане: използваме Вашата информация за плащане с цел осчетоводяване, таксуване и финансов контрол и за да установим и/или предотвратим всякакви злоупотреби;
 • Административни или законови цели: използваме Вашите данни за статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, клиентски анкети, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при спорове или искове. Обърнете внимание, че е възможно да извършим профилиране на данни въз основа на данните, които събираме от Вас, с цел статистически и маркетингов анализ. Всички дейности по профилирането ще бъдат извършени само с Вашето предварително съгласие и след като са положени максимални усилия всички данни, върху които се основават, да бъдат верни. Чрез предоставянето на лични данни Вие изрично се съгласявате с това да ги използваме за профилиране в съответствие с настоящите Правила за поверителност;
 • Безопасност, административен или здравен контрол, разкриване/предотвратяване на престъпления: възможно е да предоставим Вашите данни на държавни органи или правоохранителни служби с цел спазване на законови изисквания;
 • Комуникация с отдела за обслужване на клиенти: използваме Вашите данни, за да изграждаме връзката си с Вас като наш клиент, да подобряваме нашите услуги и да усъвършенстваме предложенията си за Вас;
 • Предоставяне на персонализирани услуги: използваме данните Ви, за да Ви предоставяме информация, която смятаме, че представлява интерес за Вас и за да персонализираме услугите, които Ви предлагаме, като например специални оферти;
 • Маркетинг: периодично ще се свързваме с Вас по електронен път с информация за промоционални продукти и допълнителни продукти. Вие ще имате възможността да се абонирате или отпишете да получавате такива съобщения, като посочите това на етапа на регистрация. Също така във всяко електронно съобщение, което Ви изпращаме, ще Ви бъде предоставена възможност да посочите, ако не желаете повече да получавате нашите материали за директен маркетинг.

Ние ще обработваме личните Ви данни, само ако имаме законово основание за това. Законовото основание ще зависи от причините, поради които сме събрали и имаме нужда да използваме Вашите данни.

В повечето случаи ще имаме нужда да обработим данните Ви, за да установим договорни отношения по договор за покупка с Вас.

Възможно е също така да обработваме личните Ви данни поради една или повече от следните причини:

 • Предоставили сте ни съгласие да използваме личните Ви данни (напр. за маркетингови цели);
 • Представлява наш основателен интерес в ролята ни на електронен магазин (напр. с административни цели).

Единствено лица на възраст от 16 или повече години могат да предоставят своето лично съгласие. За деца под тази възраст се изисква съгласието на техните родители или законни настойници.

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

Трябва също така да вземем под внимание и периодите, през които може да бъде нужно да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения (напр. във връзка с предварителни поръчки ) или за да отговорим на оплаквания, запитвания и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. Относно съхранението на данни в акаунта Ви, моля, вижте раздела по-долу, отнасящ се до моя акаунт.

Ако престанем да се нуждаем от личните Ви данни, ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин. Освен това ще обмислим дали и как бихме могли постепенно да намалим количеството лични данни, които използваме, и дали е възможно да анонимизираме личните Ви данни, така че те да не могат да бъдат свързани отново с Вас или да Ви идентифицират, като в такъв случай бихме могли да използваме тези данни, без да Ви уведомяваме допълнително за това.

Сигурност на Вашите лични данни

Ние съблюдаваме стриктни процедури за сигурност при съхранение и разкриване на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от случайна загуба, унищожаване или увреждане. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни и информация за кредитни карти, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.

Всички данни за разплащане се прехвърлят посредством SSL чрез предназначена за това мрежова инфраструктура (Многопротоколно етикетно комутиране (MPLS)) и се съхраняват в съответствие със Стандартите за сигурност на данните за разплащане с платежни карти (PCI DSS).

Възможно е да разкрием Вашите данни на доверени трети страни за целите, посочени в настоящите Правила за поверителност. Ние изискваме от всички трети страни да са въвели необходимите технически и оперативни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие със законодателството за личните данни в Република България и ЕС.

Споделяне на Вашите лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с други компании в групата на Unique.

Можем също така да споделим личните Ви данни със следните трети страни за целта, описана в настоящите Правила за поверителност:

 • Компании за кредитни и дебитни карти, улесняващи Вашите плащания към нас и извършващи наблюдение срещу злоупотреби, които може да се нуждаят от информация относно Вашия начин на плащане и самолетна резервация, за да обработят плащането или да осигурят безопасността на Вашата разплащателна транзакция;
 • Юридически и други професионални съветници, съдилища и правоохранителни служби във всички държави, в които работим, за да упражним законовите си права във връзка с договорните ни отношения с Вас;

Социални медии: Възможно е да имате достъп до услугите на социални мрежи от трети страни чрез нашия уебсайт или приложение, или преди да влезете на нашия уебсайт или приложение. Когато сте се регистрирали със свой акаунт от социална мрежа, ние ще получим личните данни, които Вие изберете да споделите с нас, чрез тези услуги на социалните мрежи, в съответствие с техните настройки за поверителност, с цел подобряване и персонализиране на Вашето използване на уебсайта или приложението ни. Възможно е също да използваме добавки за социални мрежи на нашия уебсайт или приложение. В резултат на това, данните Ви ще бъдат споделени с доставчика на Вашата социална мрежа и е възможно те да бъдат представени на профила на Вашата социална мрежа за споделяне с другите от мрежата Ви. Моля, обърнете се към правилата за поверителност на тези трети страни - доставчици на социални медии, за да научите повече за тези практики.

Раздел Моя акаунт

Всички данни, получени при регистриране в раздела моя акаунт, ще бъдат обработени в съответствие с настоящите Правила за поверителност.

Разбираме значението на това да се предприемат допълнителни предпазни мерки за защита на неприкосновеността и безопасността на децата. Съобразно с това, деца на възраст под 16 години нямат право да си отварят акаунт в моя акаунт. Ние ще закрием всеки акаунт, създаден от дете на възраст под 16 години, веднага щом научим за това.

Вие ще имате възможност да останете вписани във Вашия акаунт, като маркирате полето “оставане в акаунта”. Тази опция ще се прилага само за компютъра/устройството и браузъра, които използвате при поставяне на отметката. Ако не желаете да останете вписан/а на даден браузър, просто излезте от моя акаунт на този браузър.

Когато използването на личните Ви данни от наша страна се основава на Вашето съгласие, Вие имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си да обработваме данните и да изтриете личните си данни, като натиснете бутоните „изтриване“, предоставени в акаунта Ви.

Ние съхраняваме Вашата лична информация, съдържаща се в акаунта Ви, за времето, през което притежавате акаунта. Моля, имайте предвид, че общи периоди на съхранение се прилагат по отношение на всички лични данни, които събираме, за да установим договорни отношения с Вас, за да осъществим тези отношения или тъй като сме задължени по закон да обработваме тези данни.

Бисквитки и проследяване на сайтове

Този сайт използва бисквитки, което ни позволява да подобрим услугите си към Вас и да осигурим определени функции, които могат да Ви бъдат от полза. Това може да са бисквитки от медийни и рекламни партньори, които остават на Вашето устройство, след като посетите нашия уебсайт или приложение. Моля, посетете уебсайтовете на нашите партньори за повече информация относно техните правила за поверителност и за бисквитки.

Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се прехвърлят на твърдия диск на Вашия компютър чрез уеб браузъра Ви, позволявайки ни да разпознаем Вашия браузър и ни помагат да проследяваме посетителите в нашия уебсайт; което ни позволява да разберем по-добре продуктите и услугите, които ще са най-подходящи за Вас. Бисквитката съдържа информация за връзка с Вас, както и данни, които да ни позволят да идентифицираме Вашия компютър, когато се придвижвате из нашия уебсайт с цел да ни помогнат да завършим Вашата резервация. Повечето уеб браузъри приемат бисквитки автоматично, но, ако желаете, можете да промените съответните настройки на браузъра, за да приемате, отхвърляте или изтривате бисквитки. Разделът „помощ“ на лентата с инструменти на повечето браузъри изяснява как да настроите своя браузър да не приема нови бисквитки, как браузърът да Ви известява, когато получавате нова бисквитка, или как да откажете да приемате всички бисквитки. Ако решите да промените тези настройки е възможно да установите, че някои функции и характеристики не работят според очакванията. Бисквитките, които използваме, не улавят никакви данни, които се съхраняват на Вашите компютри.

За да научите повече за бисквитките и как да спрете инсталирането на бисквитки, посетете следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org.

Ние използваме проследяващ софтуер за отчитане модели за трафика на потребители и използване на уебсайта, който ни помага да разработим дизайна и оформлението на уебсайтовете. Този софтуер не ни позволява да събираме никакви лични данни на пътниците.

Вашите права за защита на данните

При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

 • Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни, и, ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме.
 • Поискате достъп до Вашите лични данни (познато по принцип като "заявка за достъп до данни"). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин.
 • Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
 • Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу).
 • Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели.
 • Възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране.
 • Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й.
 • Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.
 • Оттегляне на съгласие. В редките случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.

Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, изпратете попълнен онлайн формуляр за заявка, достъпен чрез следния линк ………………………………. или изпратете имейл до info@uniquebg.com , или се свържете с нас по пощата на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис“ III № 82

Няма да е нужно да заплащате такса за достъп до Вашите лични данни (или за да упражните някое от останалите права). Независимо от това обаче възможно е да начислим такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или прекомерна. В противен случай при подобни обстоятелства е възможно да откажем да изпълним заявката.

Можем да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

Промени в Правила за поверителност

Нашите Правила за поверителност могат да бъдат променяни периодично, като ще бъдете уведомявани за всяка промяна в тях чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт.

© 2009 - 2020 Unique Bulgaria. All rights reserved. Web design by SP Vision Ltd. 

 

 

Тази уебстраница използва т.нар. „cookies”. Като продължите посещението си в нея, Вие приемате използването на „cookies” и нашата политика на поверителност. Вижте повече тук.

Приемам