ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Уебсайтът uniquebg.com, включително поддомейнът www.uniquebg.com, е интернет магазин, собственост на фирма "Митин и Митин" ЕООД.
  • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуряк“ №23
  • Адрес за кореспонденция и за отправяне на жалби от потребители: гр. София, бул. „Цар борис“ III №82,
  • Регистрация към Агенция по вписванията: ЕИК: 113584741
  • Регистрация по ЗДДС: BG113584741
  • МОЛ: Ивайло Митин
 2. На уебсайта се предлагат продукти, които фирма "Митин и Митин" ЕООД внася и разпространява.
 3. Уебсайтът предоставя информация, възможност за он-лайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от "Митин и Митин" ЕООД.
 4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.
 5. "Митин и Митин" ЕООД. си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

 1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, описание и цена.
 2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.
 3. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и E-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
 4. Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа:
  • Изписване на желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона с графичен знак количка. Тази операция води до промяна на стойността в полето за брой, което означава, че продуктите са добавени в потребителската кошница на клиента. Тя може да бъде видяна от дясната страна на страницата.
  • Кликване върху бутона "Купувам" и попълване данните за доставка.
 5. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на "Митин и Митин" ЕООД се свърже с него по телефон или E-mail в работното време на фирмата.
 6. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
 7. Чрез натискане на бутона "Купувам", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и "Митин и Митин" ЕООД., съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
 8. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Стоките, поръчани от нашия електронен магазин, се доставят с куриер или наш служител до указания във Вашата поръчка адрес.

 1. Срокът за комплектоване на поръчката е от 1 до 5 работни дни и зависи от наличността и доставката до нас от производителя на дадения продукт. При телефонния разговор за потвърждение на Вашата поръчка ще бъдете информирани в кой ден ще бъдат комплектовани и предадени на куриер Вашите покупки.
 2. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от " Митин и Митин" ЕООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
 3. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
 4. Разходите за доставка се поемат от потребителя и "Митин и Митин" ЕООД, като потребителя заплаща 4.99 лв. (за територията на България), а "Митин и Митин" ЕООД покрива останалата разлика до стойността на куриерската услуга.
 5. Доставката на поръчка със стойност над 79,00 лева е безплатна. Запазваме си правото да поискаме клиентът да заплати целите или частично транспортните разходи за много обемни и тежки пратки. Същите разходи ще бъдат уточнени в зависимост от самия продукт и адреса на доставка. Клиентът ще бъде уведомен предварително и има право да се откаже от поръчката, ако цената на транспортните разходи не е приемлива.
 6. При получаване на пратката, моля да проверите съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка.
  При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката
 7. "Митин и Митин" ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или E-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

 1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
  • видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
  • стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
  • цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
  • не е спазен срока на доставка.
 2. Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
 3. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
 4. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в гаранционната карта.
 5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

 1. Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
  • констатирани липси;
  • дефекти на стоката;
  • несъответствие с обявения размер;
  • несъответствие с обявената търговска марка.
 2. Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката.
 3. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
  • възстановяване на заплатената сума
  • заменяне на стоката с нова
  • отбив от цената

ГАРАНЦИИ

 1. Всички стоки предлагани от uniquebg.com са нови, доставени от производители.
 2. uniquebg.com гарантира, че към момента на изпращане продукта няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.
 3. Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 5 (пет) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
 4. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно uniquebg.com за вида и количеството им.
 5. Гаранция не се изпълнява при дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта или употреба в разрез с предписанията на производителя в гаранцията или техническите характеристики на стоката.

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕНА СТОКА

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

 1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
 2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
 4. Транспортните разходи за връщане на стока са изцяло за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки. При връщане без замяна, клиента следва да възстанови сумата за транспортните разходи и разходите по наложения платеж, с които е получил стоката, в случаите, в които същата е била за сметка на доставчика.

С оглед спазването на чл.53 от ЗЗП, плащанията на стоки към uniquebg.com са не авансови, а преди изтичане на 14-дневния срок, в който може да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от Вас сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД).

ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 2. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
 3. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или не имуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

 1. Съгласно чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, размер, модел, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или email като при възможност ще Ви бъдат предложени аналогични артикули (цветове, модели, десени) със същото качество и цена. На всеки един етап от оформянето и потвърждението на поръчката Вие имате право да се откажете от направената поръчка. Поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното Ви писмено или устно съгласие с променените условия. Ако има някаква промяна в цената на артикулите /намаление, увеличение/ Вие ще бъдете уведомени и поръчката Ви ще бъде изпълнена, само в случай, че Вие сте съгласни с новите условия.
 2. "Митин и Митин" ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 3. "Митин и Митин" ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)
 4. "Митин и Митин" ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. "Митин и Митин" ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до www.uniquebg.com
 5. "Митин и Митин" ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
 6. "Митин и Митин" ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 7. "Митин и Митин" ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
 8. "Митин и Митин" ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Можете да платите, закупените от Вас продукти по следните начини:

 • наложен платеж: в брой на куриера или служителя на нашата фирма при получаване на стоката.
 • в нашия офис на адрес гр. София, Бул. “Цар Борис ІІІ” №82, в брой или на POS терминал с кредитни карти VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, дебитни карти MAESTRO, дебитни карти на БОРИКА
 • по банков път на следната сметка:
  БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
  Клон: София - Илиянци
  Сметка в BGN: IBAN: BG59 UNCR 7000 1519 7220 64
  SWIFT/ BIC: UNCRBGSF

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 1. Клиентът се задължава:
  • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
  • да плати цената на заявената от него стока;
  • да заплати разходите по доставката, ако има такива;
  • да получи стоката;
  • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
  • да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно uniquebg.com в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероят-ност от такъв;
  • с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.
  • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
 2. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 3. Клиентът има право на:
  • достъп в режим онлайн до uniquebg.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от uniquebg.com.
  • За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
  • достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
  • С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от uniquebg.com.
 4. Клиентът се задължава при ползуване на uniquebg.com:
  • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да уведомява незабавно uniquebg.com за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
  • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
  • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в uniquebg.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
  • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея uniquebg.com има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, uniquebg.com има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

ЛИЧНИ ДАННИ

uniquebg.com има право да събира  и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от uniquebg.com услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 1. uniquebg.com полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
 2. В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, uniquebg.com обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
  Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай uniquebg.com има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до uniquebg.com на посочените адрес или e-mail за контакти (info@uniquebg.com).
  Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за info@uniquebg.com. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 4. uniquebg.com се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  • е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  •  в други посочени в закона случаи.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

© 2009 - 2021 Unique Bulgaria. All rights reserved. Web design by SP Vision Ltd. 

 

 

Тази уебстраница използва т.нар. „cookies”. Като продължите посещението си в нея, Вие приемате използването на „cookies” и нашата политика на поверителност. Вижте повече тук.

Приемам